Home Accommodaties Activiteiten Autohuur Vervoer FAQ Boeking Algemene voorwaarden Contact

Algemene voorwaarden van Come to Skyros


Algemeen

- De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Come to Skyros kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website.

- Het programma van de themaweken is onder voorbehoud van wijzigingen.


Prijzen

- Alle prijzen op de website zijn in euro’s.

- Op de website staat aangegeven wat wel en niet bij de reissom is inbegrepen.

- Kennelijke fouten in de prijs zijn niet bindend.

- Come to Skyros heeft het recht om, tot 20 kalenderdagen voor de aankomstdatum de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Come to Skyros zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, niet van Come to Skyros kan worden gevergd.


Boeken

- Binnen twee werkdagen na boeking ontvang je een bevestiging en de factuur.

- Omdat in een zeldzaam geval de beschikbaarheid op de site niet juist wordt weergegeven, raden we je aan om te wachten met het boeken van de vlucht totdat je de bevestiging hebt ontvangen.

- Twee weken voor vertrek ontvang je de reispapieren


Betalen

- Come to Skyros  vraagt een aanbetaling van 25% van de reissom, te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.

- Indien de aanbetaling niet binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur is overgemaakt behoudt Come to Skyros zich het recht voor om de boeking te annuleren

- Het restantbedrag kan bij aankomst  ter plaatse worden voldaan (creditcard of contact).

- Je kunt het restantbedrag ook overmaken, zorg er in dat geval voor dat het minimaal 1 week voor aankomst op onze rekening staat


Wijzigingen

- Alleen de hoofdboeker is gerechtigd om wijzigingen in de boeking aan te brengen.

- Wijzigingen dienen per mail te worden doorgegeven.

- In-de-plaats-stelling is, na overleg, mogelijk. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

- Come to Skyros heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens overmacht. In het geval van wijziging komt Come to Skyros met een alternatief aanbod dat gelijkwaardig is. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging afwijzen. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

- Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zicht er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.Annuleringen

- Alleen de hoofdboeker is gerechtigd om de reis te annuleren.

- Annuleringen dienen per mail te worden doorgegeven.

- De annuleringskosten bedragen 25% van de reissom vanaf de ontvangst van de bevestiging tot 1 dag voor aankomst.

- De annuleringskosten op de dag van aankomst bedragen 100% van de reissom.

- Met een geldige reden zijn de annuleringskosten terug te vorderen via een annuleringsverzekering.


Aansprakelijkheid

- Come to Skyros raadt je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

- De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste reisdocumenten.

- Come to Skyros kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten die door derden worden uitgevoerd.

- Come to Skyros kan niet aansprakelijk worden gesteld als je je vlucht mist, zorg voor voldoende speling.

Reserveren